Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

AC Center Diyarbakır

Project Detail

 

AC CENTER

Proje tarihi : 2011

Yapı büyüklüğü : 120.000 m2

Proje, 250 konut, 30.000 m2 AVM, bir spa ve spor merkezi ile bağlantılı eklerinden oluşmaktadır. Toplam 120.000 m2 ye yakın bir büyüklüğe sahiptir.

Proje alanı kuzeyde Elazığ – Diyarbakır karayolu, doğu da Diyarbakır-Urfa karayolu güneyde demiryolu ile çevrelenmiştir. Urfa- Elazığ karayollarının birleştiği köşede alt-üst kavşak yapılmıştır. Kuzey cephesi hem canlı bir trafiğe hem de kesintisiz bir Dicle vadisi manzarasına sahiptir. Çevre değerleri göz önüne alınarak oluşturulan projenin,

AVM bölümünde, dışa dönük ve her iki katta da çevre ile interaktif/görsel ilişkiyi güçlendiren bir mimari yaklaşımla, han tipolojisinin içe dönük planlamasının birleştirilmesi denenmiştir. Böylece, savunmaya yönelik içe dönük han tipolojisi (Türkiye’de ilk kuşak AKM’lerde çokça kullanılmıştır) kentle ilişkiyi güçlü kılan bir kentsel tasarım ve mimari yaklaşım çerçevesinde yeniden ele alınmıştır. AVM de oluşturulan akışkan ve dinamik mimari, hız ve organik bütünlük düşüncesinden türemiştir.

Yapının plan/kesit/cephe bütünlüğünü oluşturan bu ilke, aynı zamanda, kentin simgesi olan sur ve kulelerin organik diline de bir uyum çabasıdır.

Site’nin ikinci işlevi olan konut bloklarında da aynı sur/kule yaklaşımı kent siluetine ikonik bir gönderme olarak geliştirilmiştir. Konut kitlesinin kule biçimi, balkonlar ve çıkmalarda yaratılan farklılıkların akışkan bir estetik yaratılmasını sağlamıştır. Konut yapılarının, çoğulcu, akışkan dilini oluşturan ögeler, modüler bir yapım sistematiğine de sahiptirler.

Sitenin üçüncü işlevi olan spor /spa merkezi AVM bloğunun çatısı ile bu kattaki kapalı mekânları kullanmaktadır.