Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Ankara Üniversitesi Kültür Merkezi

Project Detail

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi

Proje tarihi : 2010

Yapı büyüklüğü : 10.000 m2

3000 malan üzerine oturtulan ve toplam kapalı alanı 10.200 m2 olarak tasarlanan yapı; Kent / Üniversite ilişkilerine de yeni açılımlar getirmek için tasarlandı; yapıda kongreler, tiyatro, deneysel çalışmalar yapılabilecek. Ayrıca Üniversite El Yazma Eserler Koleksiyonu da segilenecek. Plastik sanatlar fuarına ve sergilemelere yönelik mekânlar olacak. Kampüsde 24 saat çalışma / rekreasyona olanak tanıyacak yemek / dinlenme / eğlence mekânları bulunacak.

TASARIM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

Kampüs alanının içinde Emin Onat / Sedat Hakkı Eldem’in Fen Fakültesi yapıları yer almakta. Bu yapılar II. Milli Mimarisinin önemli örnekleri arasındadırlar ve tarihi eser olarak tescil edilmişlerdir. Bu iki yapı bir yeşil aks oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. Sonraki dönemlerde aks üstünde kampüsün değişik dönemlerini kapsayan pek çok yapı geliştirilmiştir. Dolayısı ile alanın çevresi farklı dönemler farklı yönetim anlayışları ile oluşmuş bir ‘’kolaj’’ gibidir.

Tüm bu yapı unsurları göz önünde bulundurularak kendi değerlerini dayatan otistik bir yapı dili yerine; değişik değerleri bir arada tutan, bundan bir bütünlük yaratarak, farklılıkların bütünselliğinin estetiğini ortaya koyan bir mimari dil hedeflenmiştir.

Proje alanındaki Fen Fakültesi yapılarının oluşturduğu aksın sonunda konumlanan yapının dört yüzeyi de yukarıda tanımlanan farklı çevresel değerlerle ilişki içindedir. Yapı bu değişik değerlerin / ilişkilerin birleştirdiği bir alanda olduğu ”DÜĞÜM” kavramı içinde ele alınmıştır.

Fen ve edebiyat fakültelerinin aralarında oluşmuş tarihi aks yönündeki cephede; fen fakültesinin andezit taşı ile oluşturulmuş olan simetrik cephe sistematiği referans alınarak doluluk boşluk oranları değiştirilmiş ve yine andezit taşı kullanılarak hem tarihi doku ile olan uyum sağlanmıştır.

Ankara taşı bu cepheden başlayarak, güney-doğu cephesine (yoğun ağaçlıklı bölge) ve araç trafik yoluna bakan kuzey cepheye de devam ederek, cephelerin ortak birleştirenini oluşturmuştur.

Yapının konumu tarihi yeşil aks ile tüm kampüsün içinden geçen trafik yolunun arasında bulunmaktadır. Yapının işlevi, iki aksı bağlayan bir iç yol / atrium çevresinde tasarlanmıştır.

Kuzey-doğu cephesi ise yapının kamuya (veya dışa) açık tek cephesidir. Bu cephede yapının kurumsal kimliği öne çıkarılmıştır. Birbirinden çok farklı iki yön / iki cephe bu cephede buluşmaktadır ve kurumsal imge çerçevesinde bütünleşmenin / kaynaşmanın / düğümleşmenin dili oluşturulmaktadır.

Yapının kuzey-batı yönü gelecekte önemli bir açık alan etkinliği merkezi olarak düşünülen park alanına bakmaktadır. Bu alanın ilerideki işlevi düşünülerek, merkezin dinlenme / yemek bölümleri park alanına yönlendirilmiştir.

Atrium / iç sokak Kültür Merkezi’nin, tüm işlevlerinin bağlandığı, izlendiği iki katlı bir hacimdir. Bodrum kattaki toplantı salonları ve deneme sahnesi de atrium boşlukları ile bağlantılı olarak ele alınmıştır.