Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Bandırma Lise Kampüsü (3.lük Ödülü)

Project Detail

 MEB- BANDIRMA EĞİTİM KAMPÜSÜ

Günümüz de öğretiminin / eğitiminin nitelikleri ve okul kavramı; öğretim ve eğitim etkinlik alanlarının kesiştiği yer / mekan / alan olarak düşünülmelidir. İçinde hem her iki ögeyi de barındırmalı, hem de her birini ayrı ayrı önemsemelidir.

EĞİTİM, yaygınlığı, plansız, ansal ve kontrol edilemezliği, amaçsızlığı ile heyecan vericidir, anılar ve kimlik ağırlıklı olarak bu alanlarda oluşur/ biçimlenir.

ÖĞRETİM’ de ise, günümüzde sabit mekan kavramı kaybolmuştur. Sabit olan öğretmendir, konudur. Öğrenci bir öğretim / etkinlik alanından ötekine geçer. Öğretim mekanı gittikçe belirsizleşir, değişir, büyür veya küçülür. Kaygan bir zemine dönüşür…

Bandırma Eğitim Kampüsü’nü oluşturulurken, öğretim / eğitim kavramlarının bu nitelik ve farklılıkları göz önüne alınarak tasarım geliştirilmiştir.

Projemiz, sunulan öğretim mekanları tanımı çerçevesini esas alarak, klasik “dershane” yaklaşımını da yorumlamıştır. Klasik kurguda, dershaneler yapının dış yüzeylerinde yer alır, koridorlar ortadadır. Önerilen kurguda, öğrenim mekanları yapının içine çekilerek koridorları dış çepere yerleştirilmiştir. Böylece her bir derslik bloğunun kendi çevresiyle var olduğu düzenli bir çeşitlilik hedeflenmektedir.

Dış Cephe, çift cidarlı yüzey gibi çalışmaktadır. Yani, öğretim mekanı cephesi + koridor + dış cephe sistematiği kurulmaktadır. Güneş ışığı / öğretim mekanı ilişkisinin kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır. 

Öğretim mekanları Blokunun çatısı da çift cidarlı çözülmüştür. Oluşan ara mekan, hava sirkülasyonun kontrolü yanı sıra, , kış / yaz aylarında ısı sabitlemesi için kullanılacaktır. Koridorlar, kurgunun bir olanağı olarak, özelleşebilmekte, daha kişiselleşebilmektedir. Böylece “ anı” oluşacak mekanlar kurgulanabilecektir.

Cephenin öğretim mekanının bağlayıcı dış cepheden bağımsızlaşması, yapı kitlelerinde farklılaşma, kimlik farklılığı yaratma olanağı sağlamaktadır. Böylece nötr (soğuk ilişki kurulan) öğretim mekanından, yarı sıcak ilişki kurulan koridora, gruplandırılmış yapı kümelerine ve toplumsallaşmış, sıcak ilişkinin yoğunlaştığı eğitim bulvarına uzanan bir ilişki sistematiği kurgusu tamamlanmış olmaktadır.

Bandırma Lise Yerleşkesi, asıl vatandaşlarını ergen genç’lerin oluşturduğu bir eğitim / öğretim kentidir. İçe kapalı yapılanmanın olumlu yönlerini güçlendirip, olumsuz yönlerini azaltmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda ergen genç / toplum ilişkisinin toplumsal boyutuna da dikkat çekmektedir.