Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Boyut A.Ş. Yönetim Binası

Project Detail

Boyut A.Ş. Yönetim Binası

Proje tarihi : 1995

Yapı büyüklüğü : 450 m2

Yapı, İstanbul’un kısmen eski konut dokusunu koruyan, kısmen kaçak yapılaşmaya uğramış, Harbiye’de yedi metre eninde bir sokakta yer almaktadır.

İşveren, öncelikle çeşitli yayın/reklam/pazarlama ünitelerini bir araya toplayacak tek mekan yönetim anlayışına yönelik bir kullanım istedi.

İstanbul İmar Yönetmeliği’nin olanakları içinde 1. bodrum kat iskan koşullarını kavuşturulmuş ve personel yemekhanesi olarak düzenlenmiştir. Giriş katı +1.00 kotundan başlatılmıştır. Giriş ve üst katlar büro olarak kullanılacaktır.

Arsanın cephesinin 3.80 metre olması nedeni ile merdiven kovasının ön cepheye alınması istenmiştir.

Yapının arka cephesinde yükselti fazlalığı nedeni ile görüşün kapalı olması, merdiven kovası yer alan ön cephe olabildiğince şeffaf bir yaklaşımı getirmiştir.

Merdiven kovası her katta değişken bir biçimde ele alınırken, merdivende cam basamaklar önerilmiş, sahanlık kısımlarında cam tuğla düşünülmüştür. Böylece bina derinliğinin yaratacağı olumsuz etki kırılmaya çalışılmıştır.

Yapı; dar, tarihi dokuyu da kısmen koruyan bir sokakta şeffaf/çevre mimari değerlere göndermeler yapan ve çoğulcu bir söylemin, imar ve arsa koşullarında nasıl ele alınabileceğinin irdelenmesidir.