Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Çınar Belediyesi Merkez Park Kentsel Tasarımı Diyarbakır

Project Detail

Çınar Belediyesi Merkez Park Kentsel Tasarımı

Proje tarihi : 2011

Yapı büyüklüğü : 141.002 m2

Konsept:

1980’li yıllarda Almanya’da irili ufaklı pek çok yerleşim, özellikle yerleşim merkezlerini yeniden tarihi, ekonomik ve ekolojik yönden düzenleme çabası içerisinde girdiler. Bugün pek çok fotoğrafta görülen yerleşim merkezleri konseptleri, meydanlar, meydan parkları, heykeller, yaya yolları, yaya bölgeleri ve daha nice kentsel tasarım ögeler bu düşüncenin ürünleri olarak bütün dünyayı etkilemiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu konsept yerleşiminin karakterini yansıttığı kadar bireylerinin sosyalleşmesini, çağdaşlaşmasını da sağlaması açısından da önem taşır. Örneğin; Hameln, Fareli Köyün Kavalcısı masalının doğduğu kent ve hafta sonu yerleşim meydanında sergilenen canlı performansla, turist olarak gelen çocuklara yaşatılan bir masal ya da mızıkacıları ile ünlü Bremen kentinde meydanın köşesindeki eşek, köpek, kedi ve horoz heykeliyle fotoğraf çektirmeyen tek turist yoktur. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır.

Çınar Kent Meydanı yaya aksları, park, kıyı promenadları hariç 141,002 peyzaj ve 1205 metre karelik kapalı alandan oluşmaktadır.

Çınar Kent Meydanı, bu tür bir birikimin sonucu tasarımlanmıştır. Aslında konsept meydan, park yürüyüş aksları, kıyı promenadları bir bütün olarak düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Arazinin doğal yapısına uygun olarak yeşil amfilerle ve amfisel basamaklarla desteklenen meydan Hükümet Konağı’nın arkasındaki ilk meydanı oluşturmaktadır. Büyüklüğü itibariyle törenler, mini pazarlar ve benzeri aktiviteler için düzenlenen meydan çarşıdan inen amfi basamaklarla da bütünleştirilerek bir toplanma-dinlenme yeri konsepti oluşturulmaya çalışılmıştır.

Arazi yapısı nedeniyle meydan kademe kademe aşağı inmekte, sonuçta parkla bütünleşmektedir. Bu sürekliliği sağlamak, halkı bilgilendirmek amacıyla meydandaki bu kademelenmede amfi, mini gösteri merkezi (bir tür odeon) tören alanı, anı duvarları, saat kulesi, plastik unsurlara yer verilmiştir. Kuru bir sert peyzajdan kaçınmak amacıyla yer yer yırtılmalar yapılarak meydan hem yeşillendirilmiş, hem de parkla bütünleşmesi için yeşil, meydanın devamı olarak parka; parkın yeşili de parkın devamı olarak meydana uzatılmış ve bütünleşme sağlanmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak; Çınar’ı çağdaşlaştıracak, toplumu sosyalleştirecek bir konsept yaratılmıştır.