Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Çınar Belediyesi Ticaret Merkezi

Project Detail

ÇINAR BELEDİYESİ TİCARET MERKEZİ

Proje tarihi : 2011

Yapı büyüklüğü : 5000 m2

Çınar ilçesi, hem Diyarbakır’a yakın hem de Mardin’e. Üstelik bu iki kent’i bağlayan yolun üstünde gelişiyor. Coğrafi pozisyonunun o’na sağlayabileceği pek çok avantaj var. Ama çok güçlü kentsel kimliklere sahip bu iki kent’e karşın, çekinik ve fazla referans yaratmayan bir kent kimliği var. Kent’in konumu nedeni ile taşıdığı potansiyelin ortaya çıkartılması konusunda, Belediye bir dizi proje ve yatırımı başlatmış bulunuyor. Projelerin yaşama geçmesi Çınar’ı başka bir düzeye taşıyacak. Bir zamanlar büyük trajedilere neden olan sel felaketi için yapılan sel yatağı kanalından başlayarak, Çınar’ın ana caddesine kadar uzanan tüm alanın Diyarbakır’ı etkileyecek çapta bir rekreasyon alanına dönüşmesini hedefleyen Kentsel Tasarım Çalışmasının iki etaplı projeleri tamamlanmış bulunuyor. Bu çalışmaların bir parçası ve yeni bir etap olarak, planlanan alanın ana cadde ile bütünleştiği sınırda Kent kimliğine ve siluetine katkıda bulunacak bir Ticaret Merkezi Yapısı Projelendirilmiştir. Yapının, yukarda belirtilen çerçevede, Kentsel bir temsiliyet ve simge oluşturması için, proje Mimarları iki ana yaklaşım çerçevesinde projeyi geliştirmişlerdir: -Diyarbakır coğrafyasının ve doğasının sert, bazalt taşlarla belirginleşen volkanik jeolojik yapısının 21. Yüzyıl estetiği içinde yeniden ifadelendirilmesi… Bu ilke, Kent merkezinin ana cadde ile oluşturduğu 4 metrelik kot farkının sert zemin uygulamalarında da temel yaklaşım olmuştur. Ticaret Merkezi, bu doku dili ile bütünleşip Merkezin bir parçasına dönüşmektedir. Bu sert ve kırımlardan oluşan tasarımın tektoniği bir Mimarlık dili olarak yapıya da taşınmıştır. -Diyarbakır mimarisindeki taşın kullanım biçimleri, taşın sertliğini yumuşatan bezemeci bir yaklaşımla dengelenmektedir. Ticaret merkezinde de genel cephe yaklaşımındaki kübik etki,  cephelerde kullanılan perfore alüminyum güneş kırıcı panellerin bezemeci etkinin benzerini yaratacak fraktal bir düzenleme ile yumuşatılmak istenmiştir. Kent Merkezinin ana cadde ile olan farkının çözümlenmesindeki üç boyutlu fraktal çözümleme, Ticaret Merkezini cephe dilinde de sürdürülmektedir. Böylece Kent Merkezi ile ortak bir dil ve doku bütünlüğü ortaya çıkmaktadır. Ticaret Merkez’inin zemin ve açığa çıkan 1. Bodrum katı dükkân olarak planlanmış, diğer katlar büro olarak düzenlenmiştir. Meydanla ilişkili yapı cephesinde yer alan şeffaf asansör vasıtası ile Yapı’ya gelenler, değişik yüksekliklerden Kent Meydanı ve Park’ı izleyebileceklerdir. Ticaret merkezinde merkezi ısıtma sistemi planlanmış olup, soğutma sistemleri kullanıcıların inisiyatifine bırakılmıştır. Soğutma cihazları için bürolarda özel alanlar tasarımlanmıştır. Sonuç olarak, ÇINAR TİCARET MERKEZİ, Çınar’ın 21. Yüzyıla “ merhaba” sının taçlandırılmasıdır.