Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

İzmir Yeşilova Höyüğü Yarışması

Project Detail

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ ZİYARET MERKEZİ

(Yarışma Projesi)

 BİR “YER”E TUTUNMAK  BİR “YER”LE KAYNAŞMAK  Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, neolitik dönemden başlayarak, 1500 yıl içinde tam 11 KEZ yeniden yerleşmenin taşıdığı anlam üstüne projelendirilmiştir.  Yeşilova Yerleşkesi, her türlü doğa şiddetine, sel baskınına karşı insanoğlunun “ yer” tutma, doğaya direnme, o yerle empati kurmasının bir anlamda kahramanca öyküsüdür… Çağının, mekân yaratma isteminin öncü inşa tekniklerinin ortaya çıkartılmasıdır… Kurulan yerleşkelerin açılan katmanları bize, doğa ile olan ilişkimizin ilk izlerini sunuyor. Bizler, bu sürecin, bugün, ne ifade ettiği ve nasıl anlatılacağı, nelerin öne çıkartılacağı ile ilgileniyoruz.

Ziyaretçi Merkezi, “ bir yer”e tutunmak ve bir “ yer” le kaynaşmak kavramları çerçevesinde, bizlere doğa ve çevre ile ilişkimizi sorgulama ve yorumlama olanakları sunacak bir kurgu ve yapısal ifadelendirmedir.  DUVAR :  Merkezin, bir “yer” e tutunma ekseni, öncelikle, kanal boyunca uzanan ve arazi eğimini de vurgulayan “ DUVAR ”la kendini ifadelendiriyor. DUVAR, Ziyaretçi Merkezinin üç ana ögesi olan, Sergileme / Kazı Evi / Deneysel Arkeoloji alanı ögelerini tutan, kavrayan, koruyan bir eleman… Simgesel olarak da, gerek ziyaretçilerin, gerekse çevre yollardan geçenlerin “ koruma” duygusunu hissedebilecekleri bir düzenleme. Köy tarafından bakıldığında ise, O’na yaslanan, O’nun koruması altındaki mekanlarla kaynaşmış bir düzenleyici…  DUVAR, neolitik dönemin duvar yapım sisteminin örgü prensiplerini temel alan prekast beton elemanlarla oluşturuluyor. Prekast elemanların şaşırtmalı üst üste gelmesi sonucu oluşan boşluklar; sergileme salonunda, obje sergilenmesi için; kazı evinde ise, depolama alanları olarak değerlendiriliyor. Prekast Elemanlar arası boşluklardan alınan ışık, hem duvarın geçirgenliğini vurguluyor, hem de örgü yapının oluşumunu teşhir ediyor.

MERKEZ : Duvar’a yaslanan Ziyaretçi Merkezi, neolitik bir köy yerleşkesi düzenlemesi kurgusuna uygun. Diğer duvarlar, şeffaf eternit yüzeyler arasında, balya saman veya saz gibi doğal elemanlarla doldurularak oluşturuldu. Böylece, sürdürülebilir bir yapı sistemi gerçekleştirildi. Yapı duvarları, sıcak ve soğuğa karşı doğal koruyucu olma yanında, değiştirile bilinir, kolayca ikame edilebilir, sürdürülebilir elemanlardan yapıldı. Sonuçta, hem yapı taşıyıcı sistemi hem de yapı duvar sistemleri arasındaki inşai bütünlük ( neolitik çağdan farklı olarak) ayrıştırıldı ve “sürdürüle bilinirlik “ yeni bir çağın bilinci olarak sergilendi.  Önerilen sistem, tüm merkez de sürdürülen, “tutunma / kaynaşma” temasının bir ögesidir.