Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

MEZZ Plaza Diyarbakır

Project Detail

MEZZ Plaza Diyarbakır

Proje tarihi : 2007

Yapı büyüklüğü : 80.000 m2

Diyarbakır kent merkezinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere projelendirilen MEZZ Plaza ve rezidans kompleksi bir kentsel dönüşüm projesidir.

MEZZ Plaza alanında yaklaşık 40.000 m2 alışveriş merkezi yanı sıra 132 rezidans yer almaktadır. Proje alanı büyükşehir belediye yapısı, Dedeman Oteli, belediye parkı ve bir iş hanı ile çevrilidir. MEZZ Plaza bir yolla bölünen iki ayrı kent paneli üzerinde yer almaktadır.

Projede her iki parseli görsel ve fiziki anlamda birleştirecek köprü ve su öğeleri kullanılmıştır. Belediye parkı çevresinde oluşan gastronomi alanlarının cam cephelerinde oluşturulan su perdeleri, doğal serinleme sistemi olarak çalışmaktadır. Su perdeleri geceleri aydınlatılarak kent merkezinin canlanmasına ayrıca katkıda bulunacaktır.

Alışveriş merkezinde ise su öğesi bir vadi içinden akan nehir imgesi ile iki parselde de devam etmekte, çevresinde bir hayat yaratmaktadır. Suyun açığa ulaştığı alanlarda kaskatı havuzlar oluşmakta, iki yapının ana görüşleri bu kaskatı havuzlarla bağlanmaktadır.

Küçük parseldeki kademeli havuz alanında oluşan “yumurta”; teknolojik oyun ve sergileme için düşünülmüştür.

Proje çatısı, spor merkezi ve yeşil olarak değerlendirilmiştir. Konut blokları Diyarbakır surları ile biçimsel diyalog arayışlarının sonucu oluşmuştur. Kent siluetine etkisi olarak 26 kat yükseklikleri nedeni ile “kentsel anıt” gibi düşünülmüş ve projelendirilmiştir. MEZZ Plaza “Meriç ve surlar gel