Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

ODTÜ Havacılık Fakültesi Rüzgem Yapısı

Project Detail

ODTÜ RÜZGEM YAPISI

Proje tarihi : 2013

Yapı büyüklüğü : 3.000 m2

Atabaş Mimarlığın 1989 yılında projelendirdiği Havacılık Fakültesi Bölümü, küçük bir yerleşke niteliği taşır. Fakültenin, var olan, ama hiçbir zaman işlevine göre kullanılmamış rüzgâr tüneli yapısı 2012 yılında dönüştürüldü. Bölümün gereksinimi olan yeni Rüzgâr Tüneli içinse yeni bir yapı projelendirildi.

Yeni yapı, Rüzgâr Tüneli’nin yer alacağı büyük bir hangar ile büro ve küçük laboratuvarların yer alacağı çok katlı bölümden oluşuyor. Yapının, var olan sitenin ve yerleşkenin genel mimari kimliği ile ortak dili oluşturulurken, inşaat teknolojilerinin ve mimarlık dilinin güncelle olan ilişkisi de çözümlenmesi gerekli bir durumdu.

Çözümde, var olan yapılardaki strüktür sistematiğinin yeni bir teknoloji ile kullanılmasına, kolonlar arası kaplama da cephe yaklaşımının “yüzey” olarak ele alınıp, daha teknolojik bir gösterge/ anlam aranmasına gidildi. Yapım kolaylığı da sağlayacak prekast sistem dış yüzeylerde brüt olarak ifadesini bulurken, kaplamada rüzgâr akışkanlığının dinamiklerine uygun bir yüzey düzenlemesi oluşturuldu. Toplam kapalı alanı 3000 m2 olan yapıda, büro/ lab bölümlerinden rüzgâr tünelinin gözlenebilmesi sağlandı.