Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Örfioğlu Cebbavi Vakfı Kentsel Tasarım Projesi

Project Detail

Örfioğlu Cebbavi Vakfı Kentsel Tasarım Projesi

Proje tarihi : 2011

Yapı büyüklüğü : 5.000.000 m2 – 15.000 konut

Arazi, mevcut kent dokusunun batı yönünde büyümesini esas alan imar planında kilit öneme sahiptir. Arazi büyüklüğü 5.000.000 m2 olup, yaklaşık 15.000 konut, 70.000 nüfusluk bir potansiyele sahiptir. Proje, Diyarbakır’da 550 yıllık tarihe sahip olan Örfioğlu Cebbavi Vakfı’nın isteği üzerine hazırlanmıştır. “Diyarbakır’a ufuk açacak bir kentsel tasarım” ilk beklentidir. Proje alanı ilk etabı olarak belirlenen 2.500.000 m2 lik arazide, kentsel tasarım süreci başlangıcında iki ilke önemsenmiştir: 1. Ekoloji ve sürdürülebilirlik. 2.Kent kimliği çalışma, kente yeni, çağdaş ve sürdürülebilir bir kimlik katma çabasıdır.

Kent kimliği, mevcut kent dokusu ile de bağlantıları kuran bulvarlar / kavşaklar / yüzeyler terminiolojisi üstünden okunacak bir kurgu ile oluşturulmuştur. Meydan niteliği taşıyan geniş kavşaklar, konut + ticaret kullanımını öngören bulvar binaları, bu binaların altlarında bulvarlar boyunca kolonadlı yürüme alanları ve ticari işlevler, kavşak noktalarında yükselen binalar; kent parçasının kimliğini oluşturur. Yapıların yerleşimi ve yükseklikleri ayrıntılı rüzgâr ve gölge analizleri sonucunda yapılmıştır. Sürdürülebilir ve ekolojik kent planlama örneği olan çalışmada iklim, planlamayı ve ardından tasarımı yönlendiren ana faktör olmuştur.

Diyarbakır’ın ikliminin; planlamada ekolojik kriterleri ön plana çekmede de payı büyüktür. Özellikle yaz aylarındaki yoğun, soğutma amaçlı enerji tüketiminin önüne geçilmesi, kentteki iklim planlaması ile doğal yolla yapıların soğutulmasıyla sağlanacaktır. Bu ilkeyle, iki ayrı amaç için, ayrı büyüklükte rüzgar koridorları tasarlanmıştır. Bunlardan 15 metre olan rüzgar koridoru yaya aksı karakteri taşımakta, su aynaları ile kent havasını nemlendirmektedir. Diğer 30 metrelik rüzgar koridoru ise düğüm noktaları olan kavşakları ve alt merkezleri birbirine bağlamaktadır. İmar planındaki yeşil alanların kopuklukları rüzgar koridorlarının yarı kamusal rekreatif karakteriyle çözümlenmiştir. Yaya öncelikli olarak planlanan kentsel tasarım çalışması, ada içlerinden meydanlara kadar tüm kendi dolaşmayı sağlayan geniş bir bisiklet ağına sahiptir.