Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Toyan Toyota Plaza

Project Detail

Toyan Toyota Plaza

Proje tarihi : 1995

Yapı büyüklüğü : 7.000 m2

Toyota Plaza binası, işveren tarafından başlangıçtan itibaren bir “oto sergileme” hizmetinin ötesinde, içinde değişik kültürel işlevler barındıracak mekân bütünü olarak istendi. Toyota’nın tüm dünyada imaj bütünlüğü sağlamak için getirdiği kısıtlama ve istekler; arsanın ve Ankara İmar’ının koşulları nedeni ile yumuşatılabilinmiş ve değiştirilmiştir. Yapı iki imar parselinin birleştirilmesi ile oluşan bir arsada klasik imar sınırlamaları içinde ele alınmıştır.

Üçüncü ve ikinci bodrum katlar otopark ve oto hizmetlerine ayrılmıştır. Birinci bodrum katta 150 kişilik sinema, bar, resim/heykel galerisi ve küçük satış bölümleri vardır. Zemin kat ve birinci kat oto teşhir salonu ve pazarlama/idare/sigorta hizmet mekanları için ayrılmıştır. İkinci katta lokanta/bar ve yan hizmetler yer almaktadır.

Yapının iç ve dış biçimlenişi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde geliştirilmiştir :

  • Yapının uzak ve yakın çevrede bir kentsel odak noktası olarak algılanması/görülmesi/bilinmesi istenmiştir
  • Yapının barındığı işlevlerden belirleyici olan otomobil sergilemesi ve firma isminin getirdiği imajın, yapı genel biçimlenişi, malzeme seçim ve yapım tekniği ile oluşturulmasına çalışılmıştır
  • Yapıda, klasik bir imar parselinde duvar/çatı ilişkisi farklı bir yaklaşımla irdelenmiştir
  • İç mekan oluşumunda değişik işlevleri barındıran yapının, bu farklı işlevlerinin bütünselliğinin her noktadan ve seviyeden görülmesi/algılanması istenmiştir. Binanın içine giren kişi işlevleri görür/yaşar/bölüşür
  • Yapıda zemin katta brüt veton ve cam, birinci katta alüminyum kaplama (gerçekleştirilen, plastik), ikinci katta ve çatıda alüminyum paneller uygulanmıştır.