Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Troya Müzesi Yarışması

Project Detail

TROYA: TOPLUMSAL BİLİNÇALTI’NIN KEŞFİ

İlk küresel savaş, ilk küresel insani değerler,

İnsanın geçmişi ve iç dünyasındaki gizemli yanları ile yüzleşmesi, sağalması

“Troya Müzesi” bu nedenlerle, İnsanlığın kendini aramasının ve sağalma sürecinin mekânlaşmasıdır.

 Önerimiz, salt bir ”Troya Müze” yapısı değil, Troya Müze “Yerleşkesi” dir.

Yerleşke, bir “sergileme” mekânları dizgesi değildir.

Bizleri ortak bilinçaltımızla buluşturup/yüzleştirerek hafızamızın onarılması, sağaltılmasını yaşadığımız, katılma/bölüşme süreci alanlarının bütünüdür.

Biz, bu iki medeniyet/ iki kültür/kahramanlık/ihanet/ anlaşılamamazlık / fesat/gizlilik/ karanlıktaki duygularımız/ yanlarımız gibi tüm değerlerimizle birlikte bu süreci, yerleşke içinde yaşar ve bölüşürüz.

Yerleşke, “Baskın bir biçim” dayatması yerine, biçim/biçimlerin oluşumundan ortaya çıkar.

Troya Yerleşkesi, cevaplara yol açmakta, ama açık cevap /cevaplar oluşturmamaktadır.

Yerleşke ’deki yapı biçimleri, “herkesin hayalindeki Troya” ya gönderme yapmasına yol açacak “anonim prototip” lere sahiptirler.

Yerleşkenin “anonimlik” ilkesi, köye bakan kuzey yönünde, su içinde yer alan bağımsız “anıtsal obje” davranışı ile vurgulanırken, güney yönünde anıtsallık, yerini “oraya ait” bir yapılanmaya bırakmaktadır.

Bu bölümdeki gezi yolu yayalara uygun meyillerle bazen daha alçalıp -5.00 kotuna inmekte, bazen yükselmektedir.

“Bilinçaltı mekânı” ile “onarılmış hafıza” hafıza mekanı arasında, “bilinçaltı onarım bölümü” olan laboratuvarlar yer almaktadır. -4.00 kotundan da izlenebilen bu mekânlardaki çalışmalara izleyici -8.00 kotunda etkileşimli olarak da katılabilmektedir.

“Onarılmış hafıza” alanınının sonunda, Troya savaşına yönelik bir simülasyon odası önerilmektedir.

İzleyici, bu bölümden önce -4.00 kotuna çıkmakta, sonra yaya rampası ile “güncel”e, ± 0.00 kotuna ulaşmaktadır.

± 0.00 kotu altında oluşturulan bölümler, bir anlamda bu yerleşkenin “Truva Atı’dır”…

Yerleşkenin dış düzenlemesinde, kitaplık ve seminer odaları yapılarının altında oluşturulan -3.00 kotu dıştaki kapalı mekanlar da zeytin işlenmesi ve zeytinyağı hazırlama bölümleri bulunacaktır.

Yerleşke böylece, ±0.00, -4.00 ve -8.00 kotlarında hem doğal çevre ile uyumludur hem de etkileşimli bir kullanıma her anlamda açıktır.

Kot farkları değerlendirilirken, zeytinlik alanlarda ve arkeolojik alanlarda değerlendirilmiş, tüm alan değişik işlevlere uygun olara planlanmıştır.

Sonuçta, yerleşke salt bir “ sergileme” yapısı olmayıp, tüm çevresi ile etkileşmli bir ilişki içinde bir matriks ağının üreticisi olarak değerlendirilmektedir.