Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Tuğcu İş Merkezi

Project Detail

Tuğcu iş Merkezi    

Proje tarihi : 2008

Yapı büyüklüğü : 40.000 m2

Ankara – Ostim’ de İ. Melih Gökçek bulvarına 160 metre inşaat cephesi olan arsa doğu yönünde, manzara hakimiyeti de olan önemli bir dört yol ile bitmektedir. Arsanın yönlenişi ve boyutları projeyi biçimlendirmiştir. Yapı, ana cephesinin 160 metre olmasının getirdiği ezici olabilecek uzunluk ve yeknesaklık izleniminin çözümlenmesi yanı sıra, kentsel odak olabilme potansiyelini öne çıkaracak bir yaklaşımla tasarlandı. 1. bodrum ve zemin katlar dışarıdan kullanılabilirken son iki kat içe dönük planlanmıştır. Zemin kat’ ta 5 metre enindeki araba yolu, tüm dükkanlara hizmet vermektedir ve yapıya bir baza oluşturmuştur. İçe dönük bölümler reflekte camla örtülürken, 1. bodrum ve zemin kat dükkânları şeffaf cam ve kompozit levha kolonlarla oluşturulmuştur. Alüminyum kaplı üst iki kat içinde oluşturulan atrium ve oturma cepheleri iç yolun uzunluğunun etkisini azaltmaktadır. Yapının genel görünüşü dinamizmin ve teknolojinin birlikteliğinin oluşmasıdır.