Güvenlik Caddesi No : 8 / 1
Çankaya Ankara
+903124284652
info@atabasmimarlik.com

Van Belediyesi Hizmet Binası

Project Detail

Van Belediyesi B.H.B Hizmet Yerleşkesi

Proje tarihi : 2013

Yapı büyüklüğü : 30.000 m2

Van Belediyesi Hizmet Yerleşkesi, Yerel Yönetim kavramına cevap oluşturmak için tasarımlandı:

  1. Yerel yönetim kavramı nasıl ”mimarileşmelidir”?
  2. Kent ile ilişkisi, nasıl ve hangi kavramsal çerçevelerde ele alınmalıdır. Bu çerçeve mimariyi nasıl biçimlendir?

Projede Belediye bir ”yapı” değil, Belediye’nin yüklendiği işlevlerin mekanlaştığı yapıların bağımsız varlıklar olarak birlik oluşturmalarının doğal bir örgüsü olarak yorumlanmıştır.

Çevredeki var olan yapı dokusu, genel anlamda kimlik üstünden ilişkinin kurulmasını zorlaştıran bir tutum içermektedir. Ana yollar üstünde yer almaması bir dezavantajdır. Yapının kavisli bir ara caddeden yüz alması, mimarinin biçimlenmesinde bir veri olarak kullanılmıştır.

Yerleşke, arsayı kuzey-güney yönünde bağlayan bir iç avlular dizgesi çevresinde biçimlendirilmiştir.

Yapı alanının çevresi ciddi bir yeşil / sert zemin açık alanı olarak önerilmektedir. Ayrıca, iç ve kapalı avlular yapılanması ile sert kara iklimine karşı bir mimari oluşturulmaya çalışılmıştır.

Belediye Başkanlık yapısı, hizmet birimleri ile sivil yapılanmasının birleşim alanı olarak düzenlenmiştir. Özellikle zemin katta Başkanlık girişinde yer alan birimlerin STK merkezi ile olan ilişkisi ve ilgili Belediye hizmet birimlerinin bu katta yer alması yanı sıra, geniş bir sergileme, oturma, dinlenme alanları düzenlenerek, bu bölge bir tür üstü örtülü ” sivil” meydan yaratılması hedeflenmiştir.

Toplumun seçilmiş temsilcilerinin oluşturduğu Meclis Salonu bu sivil medyanın merkezinde yer almaktadır. İçerideki çalışmalar vatandaşlarca salona girmeden de izlenebilecektir.

Batı yönündeki ana girişin tümü bir taç kapı edasını taşıyan büyüklüğü yanı sıra, 21. yüz yılın yapı / malzeme bütünlüğü ile bir ”diyalog” arayışını ifade eder. Yapının ikinci girişi, Hizmet Birimlerine giriş için ayrıca kuzey cephesinde düzenlenmiştir. Üçüncü giriş, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) Birimleri ve Toplantı salonu arasından mütevazı ve koruma duygusunu arttıran bir yaklaşımla oluşmaktadır. Yapının üç girişli projelendirilmiştir.

Belediye kavramını oluşturan üç ana unsur olan, Sivil Toplum temsilcileri / Seçilmişler / Atanmışlar ilişkisi ile bağlantılı yapılarla oluşturulmuştur.

Mimari dil kurgusunda, Van’ın yok edilmiş tarihindeki sivil dokuya ait fotoğraflar incelenmiş, o dokuya ait fotoğraflar incelenmiş, o dokuya göndermeler yapılmıştır.

Van Belediye Hizmet Yerleşkesi çoğulculuk, sivil yapının ifadelendirilmesi, seçilmiş, / atanmış ilişkilerinin, çeşitliliği kabul eden bir bütün oluşturma çabasının mimarisidir.